EFRO project

EFRO project ‘Energieke Bedrijven’ zoektocht gemotiveerde Oost-Vlaamse KMOs.

Voor het project EFRO project ‘Energieke Bedrijven’ zijn we (vrij dringend) op zoek naar Oost-Vlaamse KMOs die willen instappen in een (gratis) coachingstraject om een meer energie-efficiënte bedrijfsvoering te bereiken. We zijn op zoek naar bedrijven met een jaarlijkse energiefactuur van meer dan 100 000 EUR (maar die weliswaar geen Energie Beleidsovereenkomst lopen hebben). 

Belangrijk is dat de bedrijven echt wel gemotiveerd zijn om het volledige traject te doorlopen en de intentie hebben om daadwerkelijk investeringen uit te voeren (cf. intentieverklaring waarvan infra sprake). Na de gratis energiescans van Vlaio heeft men immers vastgesteld dat weinig bedrijven tot implementatie van de energiebesparende overgingen en dit wil men nu liever vermijden…
Meer praktische informatie voor de bedrijven vindt u onderaan deze mail.

Nog wat extra praktische info voor de bedrijven:
Hoe ziet zo’n energie-coachingstraject er uit?
1.     Het bedrijf maakt een afspraak met de POM voor een vrijblijvend intakegesprek.
2.     De energie-expert komt ter plaatse in uw bedrijf. Op basis van aangeleverde gegevens en een rondgang spoort hij interessante investeringskansen op.
3.     Er wordt een financiële analyse gemaakt van de opportuniteiten.
4.     Er wordt een stappenplan voor de uitvoering opgemaakt.
5.     De expert coacht bij de zoektocht naar mogelijke uitvoerders en/of investeerders. Indien nodig tot aan de contractondertekening.

We streven hierbij naar een optimale doorlooptijd van 100 dagen, en hebben de gerenommeerde energie-experten van Esset en Energinvest aangesteld om de bedrijven te begeleiden (de POM ervaarde hun uitstekende begeleiding reeds in het ESCO4Oost-Vlaanderen project).

Indien het bedrijf instapt in zo’n coachingstraject vragen we om drie documenten te ondertekenen:
- een intentieverklaring om het volledige traject te doorlopen
- een de-minimisverklaring
- een volmacht om de elektriciteitsverbruiken op te vragen

© Bepasin | Disclaimer
Website ontwikkeld door