Bepasin werkt mee aan het “Speed-You-Up” project

Via ons samenwerkingsakkoord met de stad Sint-Niklaas werkt Bepasin actief mee aan het Europees project Speed-You-Up

De stad Sint-Niklaas is ingestapt in het Europees samenwerkingsproject ‘Speed-you-up’. De algemene doelstelling van dit project is om het aantal vroegtijdige schoolverlaters en NEET's (staat voor ‘Not in Education, Employment or Training’, jongeren dus die niet werken en niet naar school gaan) te verminderen door hun motivatie en ondernemingsvaardigheden aan te scherpen.

Jongeren werken in ‘ondernemershubs’ in kleine groepen aan een eigen ondernemingsidee, dat kan uitgroeien tot een pop-up of een echte onderneming. De ondernemershubs worden ingericht door scholen of lokale besturen. Leerkrachten, ondernemers en andere professionals coachen en begeleiden jongeren die aan een ondernemingsidee werken. Kenmerkend voor dit project is dat jongeren een ondernemingsidee uitwerken dat tegemoet komt aan de noden in hun eigen buurt. Op die manier leren ze zelf bij én dragen ze bij aan de kwaliteit van leven in de buurt waar ze wonen of naar school gaan.

13 projectpartners uit België, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk werken samen aan dit project. Artevelde Hogeschool coördineert het project.

Indien u interesse of ideeën zou hebben om mee te werken aan dit project aarzel dan niet uw gegevens door te geven via info@bepasin.be

© Bepasin | Disclaimer
Website ontwikkeld door