Meteen naar de inhoud
Home » Bedrijf in de kijker » Investeer in een steunzone en bespaar vijf procent op je loonkosten

Investeer in een steunzone en bespaar vijf procent op je loonkosten

Over VGD

VGD is al meer dan 40 jaar allround adviesverlener voor kmo’s in Vlaanderen. De onderneming hecht veel belang aan wederzijds vertrouwen en kiest daarom steeds voor één spoc (Single Point of Contact) per klant. Een vast aanspreekpunt waar jij bij terecht kan met al je vragen. Van subsidies en businessplannen, tot financiële vraagstukken of juridisch advies op maat, bij VGD ben je aan het juiste adres.

Bespaar loonkosten met deze steunmaatregel

Als het aankomt op premies voor kmo’s, is er een belangrijke gunstmaatregel die VGD graag in de kijker zet. Specifiek gaat het om de ‘korting doorstorting bedrijfsvoorheffing’ die sinds 2015 van kracht is voor bedrijven die investeren in de zogenaamde steunzones. Dat zijn gebieden die in het verleden zwaar getroffen werden door collectieve ontslagen. Indien een bedrijf door middel van investeringen in zo’n zone, één of meerdere extra arbeidsplaatsen kan aanbieden voor een bepaalde minimumperiode, krijgt het twee jaar lang een vrijstelling van 25 procent op de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. Daarmee bespaar je makkelijk zo’n 4 à 5 procent van je loonkost.  

Om van dit voordeel te genieten, moeten er natuurlijk enkele voorwaarden vervuld worden. 

 • Er moet bijkomende werkgelegenheid ontstaan dankzij de investeringen.
 • Het totaal aantal werknemers moet toenemen ten opzichte van het gemiddeld aantal werknemers, over een periode van 12 maanden. 
 • De vacatures moeten ingevuld worden na indiening van de steunaanvraag én binnen de 36 maanden na de voltooiingsdatum van de investering. 
 • De werkkrachten moeten uitbetaald worden binnen de 2 jaar, rekenend vanaf de invulling van de nieuwe arbeidsplaats.

Daarnaast is deze gunstmaatregel slechts twee jaar van toepassing. De periode valt samen met de aanvang van de bijkomende werkgelegenheid. Vanaf dan geniet de onderneming van de gunstmaatregel, maar ze is wel pas definitief verworven als de bijkomende werkgelegenheid drie jaar standhoudt.

Wat zijn steunzones?

Steunzones zijn zones van 40 kilometer rondom een gebied dat in het verleden getroffen werd door zware collectieve ontslagen. Momenteel telt Vlaanderen er drie: Genk, Turnhout en Zaventem. Het gaat vooral over bedrijventerreinen, bedrijvencentra, incubatoren en gebieden met een zogenaamde “brownfieldcovenant”, wat inhoudt dat de terreinen verontreinigd zijn. Wat velen niet weten, is dat ook Sint-Niklaas onder één van deze steunzones valt. Namelijk die van Zaventem. Daardoor komt jouw bedrijf mogelijks in aanmerking voor de maatregel.

Wat zijn de voorwaarden om een beroep te doen op de maatregel?

Om te kunnen genieten van deze maatregel, moet jouw onderneming:

 1. Een kmo zijn (of in bepaalde gemeenten ook een grote onderneming)
 2. Investeren in een steunzone
 3. Met die investering werkgelegenheid creëren en behouden

Je bent een kmo

Om een beroep te kunnen doen op de steunmaatregel moet je voldoen aan de Europese kmo-definitie. Volgende criteria moeten dan ook van toepassing zijn op jouw onderneming, voor minstens twee van de laatste drie afgesloten belastbare tijdperken:

 • Maximum 250 voltijdse werknemers
 • Een omzet van maximum 50.000.000 euro 
 • Een balanstotaal van maximum 43.000.000 euro

In principe komen grote ondernemingen niet in aanmerking, met uitzondering van enkele in specifieke gemeenten, waarvoor Europa een lijst opgesteld heeft. Onder de vorm van een regionale steunkaart genieten ook zij van enkele voordelen. Let wel: sinds 1 januari 2022 is er tijdelijk geen regionale steunkaart meer voor België, waardoor grote ondernemingen voorlopig geen aanvragen kunnen doen.

Je investeert

Jouw investering(en) in de steunzone moeten betrekking hebben op (im)materiële vaste activa en verband houden met:

 • De oprichting van een nieuwe inrichting;
 • Een capaciteitsuitbreiding van de bestaande inrichting (niet van toepassing op grote ondernemingen);
 • De diversificatie van de productie naar producten die voordien niet werden vervaardigd;
 • Een fundamentele verandering in het totale productieproces van bestaande bedrijven (niet van toepassing op grote ondernemingen);
 • De overname van materiële of immateriële vaste activa van een (niet-geassocieerde) derde-werkgever wegens sluiting, gerechtelijke reorganisatie of faillissement (alle arbeidsplaatsen worden als nieuw beschouwd).

Je creëert werkgelegenheid

Wat betreft de derde voorwaarde, dient je kmo (of grote onderneming in bepaalde gemeenten) extra werkgelegenheid te creëren in de steunzone waarin je investeert. Er moet een duidelijke link zijn tussen de investering en bijkomende werkgelegenheid. De bijkomende werkgelegenheid moet trouwens minstens drie jaar behouden blijven bij een kmo en vijf jaar bij een groter bedrijf. Pas wanneer dat aangetoond is, wordt de vrijstelling definitief.

Hoe dien ik mijn aanvraag in?

Om van deze maatregel gebruik te kunnen maken, dien je een aanvraag in bij de Vlaamse Overheid, uiterlijk binnen de drie maanden nadat de investering voltooid is. Hou er rekening mee dat de aanvraag ingediend moet worden vooraleer de extra werknemers in dienst treden. Als de aanvraag nadien plaatsvindt, komt jouw bedrijf niet meer in aanmerking.

Tot slot moet er ook na afloop van de termijn van drie jaar (of vijf jaar voor grote ondernemingen), een formulier ingevuld worden. Dit formulier voeg je toe bij de aangifte van je onderneming.

Wil je bijkomend advies of wens je te sparren over jouw bedrijf en haar toekomstplannen? Neem gerust contact op met een VGD-adviseur:


 Anthony

Anthony Meul – Partner

anthony.meul@vgd.eu
+32 3 502 13 22

Anouk

Nanouck Loir – Business Manager

nanouck.loir@vgd.eu
+32 3 502 13 85